7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21.
Igazgatói iroda: +36-82/510-247
Igazgatóhelyettesi iroda: +36-82/510-246
Gazdasági iroda: +36-82/510-589

Fax: +36-82/510-246
E-mail: kinizsiiskola@kinizsi-kvar.sulinet.hu

Nyitva tartás:

Hétfő    8.00-13.00

Kedd 11.00-15.00

Szerda  8.00-13.00

Csütörtök 11.00-15.00

Péntek  8.00-12.00

                 
Könyvtáros: Jónásné Bánfi Csilla

Telefon: 06-20-252-4670
e-mail: csilla.banfi63@gmail.com

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola honlapja:

www.kinizsisuli.hu


Könyvtár használati útmutató

A szépirodalmi művek (regények, verses kötetek, mesekönyvek) íróik, szerzőik vezetékneveinek betűrendjében sorakoznak a polcokon. A mellette álló kétjegyű szám (10-től 99-ig) jelöli az azonos betűvel kezdődő írók közötti sorrendet. 
Példák a Cutter-számokra:
   

Mikszáth Kálmán M 67

Molnár Ferenc  M 79
Móra Ferenc   M 85
Móricz Zsigmond M 90
Az azonos jelzettel ellátott könyvek között is sorrend van, minden a "szoros ábécé"- rendet követi. A neveket/szavakat betűről betűre haladva összehasonlítjuk. A sorrendet mindig az első eltérő betűk ábécé-ben elfoglalt, egymáshoz viszonyított sorrendje dönti el. Azonos nevek/szavak esetén az azokat követő nevek/szavak betűi döntenek. A szótárakban, lexikonokban is eszerint követik egymást a szavak, fogalmak. ( pl. Jókai Anna J67, Jókai Mór J68)

  • Antológiák (több szerző művét, verseket, elbeszéléseket tartalmazó kötet) esetén címük a betűrendbe sorolásuk alapja.
  • Míg a magyar szerzők vezetékneve az első helyen áll, a külföldi írók esetében ez általában az utolsó név. Pl. Charles Dickens → Dickens, Charles D64
  • Ha egy szerzőnek több műve is megvan a könyvtárban, azok a polcon a címek betűrendjében találhatók. (A névelőket csak szöveg közben vesszük figyelembe.) 


A szakirodalomba tartozó ismeretközlő irodalom: szak- és ismeretterjesztő műveket témájuk, tárgyuk szerint csoportjuk, és ennek megfelelően számokkal (szakjelzettel) jelöljük. Az azonos témával foglalkozó könyvek ugyanazt a szakjelzetet kapják, azon belül pedig íróik/szerzőik betűrendje határozza meg (a fent leírtak alapján) helyüket a polcon. Így az ismeretterjesztő művek raktári jelzete egy szakjelzetből (ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.

Példák:

894 Sz72 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
           
(894: Magyar irodalom Sz72: Szer - Szerc)


540 B72 Bodonyi Ferenc - dr. Pitter György: Kémiai összefoglaló
       
(540: Vegytan - kémia B72: Bodo - Bodz)


582 S61 Simon Tibor - Seregélyes Tibor: Növényismeret
       
(582: Növényrendszertan S61: Simon R - Simone)E T O
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás rövidítése. Az ismeretterjesztő műveket a könyvtárak témájuk, tárgyuk alapján csoportosítják, osztályozzák. A világ összes ismeretét, tudományát a könyvtárak 10 nagy csoportba (főosztályba) osztották fel és ezeket 0-9-es számjegyekkel jelölik:
0 - Általános művek..
 
1 - Filozófia. Pszichológia. Erkölcs. 
 
2 - Vallás. Mitológia. 
 
3 - Társadalomtudományok (pl. politika, hadtudomány, oktatás, néprajz) 
 
5 - Természettudományok (pl. matematika, fizika, kémia, biológia, stb.)
6 - Alkalmazott tudományok (pl. orvostudomány, növénytermesztés, állattenyésztés, számítástechnika) 7 - Művészetek. Sport. Játék. 
 
8 - Nyelvtudomány (800, 801). Irodalomtudomány (810- ). 
 
9 - Helyismeret. Földrajz. Történelem. 


E főosztályok mindegyike résztudományokra (ún. osztályokra) bontható.
Pl. az 5. főosztály osztályai (egy második számjegyként újra a 0 - 9 számokkal jelölve):
5 - Természettudományok:


50 - Általános természettudományi művek. Környezetvédelem 
 
51 - Matematika 
 
52 - Csillagászat 
 
53 - Fizika 
 
54 - Kémia 
 
55 - Geológia, földtan 
 
56 - Őslénytan
 
57 - Biológia 
 
58 - Növénytan 
 
59 - Állattan
Kézikönyvtár

A könyvek többsége szabadpolcon van, de nem kölcsönözhető. A kézikönyvekből (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, szótárak, monográfiák...) álló kézikönyvtár azt a célt szolgálja, hogy a legkülönfélébb kérdésekre mindig gyors, pontos választ tudjunk adni.
A kézikönyvtár könyvei mindig kéznél vannak, ha szükség van rájuk. Az órai felkészüléshez, szakköri kutatómunkákhoz korlátlanul rendelkezésre állnak.