7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21.
Igazgatói iroda: +36-82/510-247
Igazgatóhelyettesi iroda: +36-82/510-246
Gazdasági iroda: +36-82/510-589

Fax: +36-82/510-246
E-mail: kinizsiiskola@kinizsi-kvar.sulinet.hu

Nyitva tartás:

Hétfő    8.00-13.00

Kedd 11.00-15.00

Szerda  8.00-13.00

Csütörtök 11.00-15.00

Péntek  8.00-12.00

                 
Könyvtáros: Jónásné Bánfi Csilla

Telefon: 06-20-252-4670
e-mail: csilla.banfi63@gmail.com

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola honlapja:

www.kinizsisuli.hu

Barangolás a könyvtárban

Levelezős iskolai verseny alsó tagozatosoknak

 „Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb az ember egész mulandó életében, mint a könyvek olvasása.”

                                                                 /Miron Costin/

A gyerekek lelki és szellemi fejlődésében fontos szerepe van az olvasásnak. A mese világa lenyűgözi és elvarázsolja a gyerekeket.

Mindeközben fejlődik szókincse, képzeletvilága és nyitottá válik az irodalom iránt is, ami az iskolában nagyon fontos a számára. A mese olvasás a leghatékonyabb módja annak, hogy a gyereket olvasásra ösztönözzük, és rávezessük őket az irodalom szeretetére.

A szókincs olvasás révén bővíthető. Az olvasás stimulálja az agy nyelvi központját.

Egy könyvet olvasni a gyermekeknek nemcsak kitűnő időtöltést jelent. Az olvasás a társadalomba való beilleszkedési folyamatban is segíti a kicsiket, de ez által magasabb lesz az IQ-juk is, és gazdagabb szókinccsel rendelkeznek majd. Természetesen ezeket a dolgokat egyéb külső hatások is befolyásolhatják pozitívan vagy negatívan, de lényegében az olvasásnak nagyon nagy szerepe van a gyermekek fejlődésében.

A verseny egyik célja az volt, hogy megismertessük tanulóinkat a magyar gyermekirodalom neves képviselőivel és műveikkel. A verseny 6 fordulós volt.

Két korcsoportnak készítettem el a versenylapokat, különös gondot fordítva a kiválasztott művekre és alkotóikra.

1.osztály

6 magyar költővel és verseikkel igyekeztem megismertetni ezt a korcsoportot, valamint felkelteni az érdeklődésüket más műveik iránt is.

21 fő oldotta meg a játékos lapokat.

A megismertetett költők a következők voltak:

 - Galambos László. Óra

 -  Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó

 -  Zelk Zoltán: Ibolya

 - Szabó Lőrinc: Csigabiga

 - Krecsmáry László: Zümmög a cserebogár

 - Gazdag Erzsi: Betűvetés, aratás

 

2. 3. 4. osztály:

6 magyar íróval és műveikkel ismertettem meg a tanulókat, melyek a következők voltak:

 - Csukás István: Mirr-Murr kalandjai

 - Fésűs Éva: Ki a leghasznosabb?

 - Kányádi Sándor: Világlátott egérke

 - Bálint Ágnes: Frakk a macskák réme

 - Lázár Ervin: A lyukas zokni

 - Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami

94 tanuló oldotta meg a lapokat, nagyon ügyesen. Eredményesnek ítélem a versenyt. Örömmel és szívesen kutakodtak a könyvtárban.

Több tanuló más műveit is elolvasta egy – egy írónak.

Év végén díjaztuk a legjobbakat. A 2011/2012-es tanévben újabb magyar költőket és írókat szeretnék a gyerekekkel megismertetni.

                                                                          

Barangolás a könyvtárban

Levelezős iskolai verseny felső tagozatosoknak

A Barangolás a könyvtárban levelezős versenyt az iskolánk felső tagozatosainak lett meghirdetve.

6 feladatlapot állítottam össze. A feladatokat úgy válogattam, hogy ténylegesen barangolniuk kelljen a könyvtárban. Figyelembe vettem, hogy Jeles napok, népszokások címmel is oldanak meg feladatokat, így én azt a témakört kihagytam.

Minden feladatlapon világos, egyértelmű forrásmegjelölést adtam, azzal a szóbeli kiegészítéssel, hogy a könyvtár bármelyik más azonos témájú dokumentuma segítség lehet.

Sajátos helyzetben vagyok, mert a feladatlapokat nemcsak készítettem, de a megoldásnál, a keresgélésnél is én segítek.

A témák kiválasztásánál arra törekedtem, hogy kicsit kikerüljünk a megszokott szótárak, lexikonok, kötelező olvasmányok, szólások és közmondások körből. Egyértelműen kellett használniuk a szakrendi számokat. Elsőként a könyvtárról, könyvtárhasználatról kellett rejtvényeket megoldani.

Utána a környezetvédelem volt a téma.

A harmadik forduló a játékkal volt kapcsolatos, a szórejtvényektől, a helyesíráson át a sudoku-ig.

Érdekes volt, hogy a gyerekek észre sem vették, hogy mennyit tanultak a feladatlap megoldásából, hiszen mivel nem kötődött tantárgyhoz, így azt hitték nem is tanultak.

Érdekes volt látni, hogy a gyenge tanuló tanította sudoku-t megoldani a jobbat, micsoda „vadászat”volt a – H- betűvel kezdődő regény és mesehősök után.

Az irodalom témakör Nógrádi Gábor műveivel foglalkozott.

Az ötödik fordulóban /földrajz, történelem/, nagyon népszerű lett, az ország, nevezetesség, híres ember feladat.

A hatodik feladatlap érdekességét az adta, hogy nemcsak a könyvtárra kellett hagyatkozni a feladatlap megoldásánál, hiszen a téma Kaposvár volt.

Pl. annál a kérdésnél, hogy 2011-ben Kaposvár a vidék „futófővárosa” lett, nehezen jöttek rá, hogy nem biztos, hogy rá kell keresni az interneten, ott voltak, részesei voltak az eseménynek.

Az volt a célom a feladatlapok összeállításánál, hogy minél szélesebb körben keresgéljenek a könyvtárban, használják a dokumentumokat. Merjenek segítséget kérni, de a segítséget, ha kell, fogadják is el, akár egymástól.

Nem engedtem a „nem tudom” válaszokat meg, a „Barangolás” végére pedig, szóba sem került ilyen.

Nyitottabbá vált a könyvtár azzal, hogy volt módunk és lehetőségünk sokat együtt keresgélni.

Ezeknél a feladatlapoknál nem egyértelműen a legjobb tanulók teljesítettek legjobban.

Kitartást, figyelmet igényeltek a feladatok.

Sokkal könnyebben oldották meg a feladatlapokat, mint gondoltam, ez utal az eddigi munka eredményességére is.

A tanulók várják a folytatást, mind a tanulók, mind a szülők nagyon pozitívan állnak a feladatlapokhoz.

Egy könyvtáros továbbképzésen elhangzott vitaindító mondat fejezi ki legjobban a célt: „Olvasás nélkül nincs semmi.” 

  

     

  

  

  

Vissza a főldalra